Enerji ve Yenilenebilir Enerji

TEKMER bünyesinde yer alan girişimciler ve işletmelerin yenilenebilir Enerji kullanımının geliştirilmesi, teşvik ve Pazar paylarının artırılması yönünde bilgilendirme yapılması planlanmaktadır. Yenilenebilir enerji konusunda Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir.