Yazılım

Yazılım Programı’nda bilişim teknolojilerinden imalata, yapay zekadan endüstri
4.0 uygulamalarına, sanat ve tasarımdan, madenciliğe kadar birçok alanda teknoloji tabanlı yazılım yapan girişimcilere destek verilmektedir.

Yazılım Programı ile girişimcilik kültürünün genç yaşlardan itibaren aşılanması ve inovatif fikirlerin küçük yaşlardan itibaren desteklenmesi sağlanmaktadır.