Hakkımızda

BitlisTeknoloji Geliştirme Merkezi ( TEKMER ); Bitlis Eren Üniversitesi ve Betav (Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı tarafından 25.08.2021 yılında tarihinde KOSGEB’in proje desteği kararıyla kurulmuştur. Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve mezunları başta olmak üzere, araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi her türlü girişimci veya işletmelere iş ve/veya proje fikirlerini ticari değere dönüşmeleri için gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini vermek en büyük amacımızdır.

Bitlis TEKMER ile girişimcilere ve işletmelere ön kuluçka, kuluçka, kuluçka sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörluk, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetler sağlanmaktadır.

Bitlis TEKMER üç ana programda faaliyet göstermektedir. Bu programlar: Yazılım girişimleri, Enerji, Yenilenebilir Enerji ve Nano Teknoloji programlarıdır.