Hakkımızda

Bitlis Teknoloji Geliştirme Merkezi ( TEKMER ); Bitlis Eren Üniversitesi ve BETAV (Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı) tarafından 25.08.2021 yılında tarihinde KOSGEB’in proje desteği kararıyla kurulmuştur. Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve mezunları başta olmak üzere, araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi her türlü girişimci veya işletmelere iş ve/veya proje fikirlerini ticari değere dönüşmeleri için gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini vermek en büyük amacımızdır.

Bitlis TEKMER ile girişimcilere ve işletmelere ön kuluçka, kuluçka, kuluçka sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörluk, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetler sağlanmaktadır.

Bitlis TEKMER altı ana programda faaliyet göstermektedir. Bu programlar : Yazılım Girişimleri, Enerji-Yenilenebilir Enerji, Nano Teknoloji, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık ve Kimya  programlarıdır.

AMACIMIZ

Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak amaçlarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin AR-GE potansiyeline, teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamaktır. Fikir sahibi, kendi işini kurmak isteyen girişimcileri veya firmaları akademik ekibimiz ve deneyimli iş insanlarımızla onların ihtiyaçları doğrultusunda bir araya getirerek gelişmelerine katkı sunmaktır. En düşük maliyetle maksimum verimlilik ve etkinliğe sahip kendi işletmelerini yönetebileceği eğitim ve yönetim desteğini sağlamaktır. Özetle; Tekmerimiz bilgiyi ticarileştirme merkezidir.

HEDEFİMİZ

Faaliyet alanlarımızdaki sektörlerde küresel düzeyde  rekabet edebilecek nitelikte şirketler yaratmak, dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek, üniversitedeki araştırma altyapısının ve özel sektör bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamaktır.

 VİZYONUMUZ

Türkiye’nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümüne katkı sağlayacak; ticareti, sanayisi, istihdamıyla birlikte yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini güçlendirecek teknolojik ve yenilikçi girişimlerin kurulmasını ayrıca mevcut girişimlerin büyümelerinin hızlandırılmasıdır.

MİSYONUMUZ

Küresel ölçekte yenilikçilik ve girişimcilik potansiyelini güçlendirecek, yeni teknoloji üretme potansiyeline sahip olan şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik ederek girişimcilerin ticarete dönüşebilecek fikirlerini ele alıp minimum maliyetle maksimum verimi sağlayacak projeler üretme potansiyelinin arttırılmasıdır.

PROTOTİPLEME MERKEZİMİZ

Prototipleme merkezimizde; 3D Yazıcı, El Aletleri ve Çalışma Tezgâhları mevcuttur.