Sağlık

Bitlis TEKMER bünyesinde yer alan girişimciler ve işletmelerin tıbbi biyomedikal malzeme ve cihaz tasarımı, akıllı ilaç ve aşı teknolojileri, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri, tele-tıp, mobil cihazlar, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler, bulut bilişim sistemleri, genetik, nörobilim ve bilişsel sistemler alanlarında yapacakları Ar-Ge çalışmaları için uygun fiziki altyapı sağlanacaktır.